Huschka instructeur legt cursisten uit over brandveiligheid

Overige Veiligheidsopleidingen

De kwaliteit van onze cursussen staat bij ons altijd op de eerste plek. Ten eerste zijn al onze instructeurs gecertificeerd en hebben zij jarenlange ervaring, waardoor zij precies weten hoe zij een veiligheidstraining moeten geven. Ten tweede houden wij na elke cursus een klanttevredenheidsonderzoek. Hierin kunt u als opdrachtgever aangeven of u tevreden bent met onze cursussen. Als er verbeterpunt zijn dan horen wij deze graag, hierdoor kunnen wij cursussen nog beter maken. Wilt u ook een veiligheidscursus bij Huschka volgen neem dan contact met ons op.

Opleidingen met een officieel certificaat

Als u een veiligheidscursus volgt bij Huschka Groep dan krijgt u altijd een officieel certificaat aan het einde van de cursus, mits u de cursus met een voldoende afrondt. Dit kan een certificaat zijn van Huschka zelf, maar ook van het Oranjekruis of het NIBHV. Het is maar net welke cursus u volgt en wat u nodig heeft. Dus als u voor een van de veiligheidscursussen van Huschka Groep kiest dan weet u dat u goed wordt opgeleid en dat u aan het einde van de dag gecertificeerd de deur uitloopt.

Al Onze veiligheidscursussen

  1. AED/BLS Cursus
  2. Agressie training
  3. EHBO Oranjekruis
  4. VCA Basis of VOL
  5. Beheer brandmeldinstallatie

 

EHBO bij werken met Kinderen

Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verplicht hun werknemers (volgens de wet IKK) op te leiden tot eerstehulpverleners. Als dit niet geregeld is dan riskeert u een hoge boete. Daarentegen kunt u met goed opgeleid personeel de veiligheid van kinderen verhogen. Uw medewerkers zijn dan goed voorbereid op ongevallen, behandelen van wonden etc. Tijdens de cursus EHBO bij werken met kinderen wordt uw personeel opgeleid om effectief te handelen bij het verlenen van eerst hulp bij kinderen. Veder leren zij belangrijke signalen herkennen, reanimeren van kinderen en baby’s, communiceren met professionele hulpdiensten en eerste hulp verlenen aan kinderen. Hiernaast kunnen wij dit in combinatie met BHV verzorgen. Wilt u uw medewerkers ook door ons laten certificeren voor EHBO aan kinderen neem dan contact met ons op.

De inhoud van de cursus EHBO werken met kinderen

De cursus EHBO bij werken met Kinderen bestaat uit een Basiscursus en een Herhalingscursus. De Basiscursus is een cursus van 2 dagdelen en een herhalingscursus van 1 dagdeel. Tevens bieden wij deze aan met E-Learning. Tijdens deze cursus worden meerdere onderwerpen besproken. Het eerste onderdeel bestaat uit de vier stappen van EHBO, hier wordt alles geleerd over de theorie van het verlenen van eerst hulp bij kinderen. Van het behandelen van schaafwonden tot het om gaan met ontwrichting en bod breuken. Hierna wordt nog extra aandacht gegeven aan het handelen tijdens een medische noodsituatie. Als laatste wordt de geleerde theorie geoefend in de praktijk. Denk hierbij aan het reanimeren van speciale poppen en verbinden van wonden etc. Als de EHBO cursus met een voldoende wordt afgesloten loopt iedereen aan het eind van de training gecertificeerd de deur uit.

Schrijf je nu in!

Basis en Herhalingscursussen BHV

Is een BHV certificaat verplicht? Ja, volgens de Arbowet dient elke organisatie te beschikken over meerdere gecertificeerde BHV’ers. Als dit niet geregeld is dan riskeert u een boete van 3000 euro! Daarentegen kunt u met BHV’ers de veiligheid op de werkvloer verhogen. Uw medewerkers zijn dan goed voorbereid op brand, ontruiming van het pand en ongevallen. Tijdens de herhalingscursus BHV wordt uw personeel opgeleid om effectief te handelen bij een calamiteit. Verder leren zij belangrijke signalen herkennen, reanimatie, een beginnende brand blussen, het pand ontruimen, communiceren met professionele hulpdiensten en eerste hulp verlenen. Wilt u uw medewerkers ook door ons laten certificeren voor BHV neem dan contact met ons op.

De inhoud van de BHV Herhalingscursus

De BHV herhalingscursus is een eendaagse cursus (of verdeeld over 2 dagdelen). De cursus begint om 09:00 uur ’s ochtends en eindigt om 16:30 uur. Tijdens het eerste onderdeel van de cursus wordt aandacht besteed aan het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Hierbij wordt de geleerde theorie ook geoefend in de praktijk, reanimatie wordt bijvoorbeeld geoefend op speciale poppen. Vervolgens leert u alles over brandbestrijding. Dit onderdeel wordt afgesloten met een oefening waarin een echte brand geblust wordt. Wanneer je aan het eind van de dag competent wordt verklaard door de instructeur, ontvang je als deelnemer een digitaal BHV certificaat en een BHV pas.

Schrijf je direct in!