Ploegleider BHV

Voor wie?


Gediplomeerde bedrijfshulpverleners die de inzet van individuele bedrijfshulpverleners coordineren.

Wat leert u?

Inhoudelijke taken en functies.

Herkennen en verbeteren BHV voorzieningen en – middelen.

Voorbereiden en begeleiden inzet van uw BHV ploeg.

Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied.
Beheren van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen.

Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.